PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด: May 14, 2024

ขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Proxima Beta (ตามคำจำกัดความด้านล่าง)! เราเคารพความกังวลของคุณเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและขอขอบคุณที่คุณไว้วางใจและมั่นใจในตัวเรา

เอกสารฉบับนี้คือข้อสรุปข้อมูลที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว สรุปข้อมูลนี้ใช้เพื่อช่วยคุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว แต่ไม่สามารถใช้แทนนโยบายทั้งหมดได้ คุณสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ด้านล่างเพื่อข้ามไปยังหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงได้โดยตรง

ข้อมูลประเภทใดที่บริษัทต้องการ เพื่อให้บริการ เกม

หากคุณลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการเกม เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลบางประเภทของคุณเพื่อนำมาเตรียมการก่อนให้บริการ นอกจากนี้ บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลเมื่อคุณเล่นเกมดังกล่าว (เช่น นำมาใช้ตรวจสอบความคืบหน้าในการเล่นเกมของคุณว่าอยู่ในขั้นใด) และเมื่อคุณซื้อไอเท็มต่างๆ (เช่น ใช้ตรวจสอบว่าคุณได้รับคอนเทนต์ที่ซื้อไปจากบริษัทแล้วหรือไม่)หากคุณสร้างโปรไฟล์เกมของตนเองโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียออนไลน์ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลจากบัญชีดังกล่าวด้วย หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถแจ้งข้อมูลบางประเภทเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการเล่นให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งเป็นการเปิดคุณสมบัติต่างๆ ของเกม หรือมีส่วนร่วมกับบริการเกม หากคุณเลือกใช้เว็บไซต์ eSports เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบเกมของคุณและข้อมูลอื่นๆ เช่น ที่อยู่อีเมล บัญชี และข้อมูลผู้ใช้เพื่อให้คุณสามารถสร้างหรือเข้าร่วมทีม รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ได้ หากคุณต้องการติดต่อกับเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้ เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับหาคุณและจัดการกับข้อกังวลต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้จาก คุณ ไปใช้งานอย่างไร?

บริษัท จะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เปิดฟังก์ชันหรือบริการต่างๆ มากมายที่มีอยู่ในบริการเกม นอกจากนี้ บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาปลอดภัย ใช้สนับสนุนและแก้ไขปรับปรุงบริการเกม เพื่อดำเนินธุรกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของบริการเกม และเพื่อให้การปรับปรุงกับเกม บริษัทจะไม่เปิดเผย ข้อมูลของคุณ ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้บริการเกมได้เท่านั้น (เช่น ใช้กับผู้ให้บริการคลาวด์ในพื้นที่ หรือใช้เก็บสำรองข้อมูลของคุณ ใช้กับบริษัทในเครือทั่วโลกเพื่อให้บริการเกมได้) หรือเปิดเผยในกรณีที่จำเป็นต้องตรวจติดตามความสำเร็จของแผนการตลาดหรือแผนโฆษณาของเรา หรือกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งจากศาล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแห่งกฎหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับใครบ้าง?

บริษัทใช้บุคคลที่สามให้ดำเนินการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่คุณ (เช่น ให้บริการคลาวด์สำหรับเก็บสำรองข้อมูล สนับสนุนงานด้านการออกบัตรต่างๆ และตรวจสอบการทุจริตหรือฉ้อโกง) เมื่อบริษัทใช้บุคคลที่สาม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องนำใช้ประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น นอกจากนี้ เรายังมีบริษัทในเครือทั่วโลกที่จะช่วยดำเนินการส่งมอบบริการเกมให้แก่คุณ จึงจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบางประเภทในบางสถานการณ์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือภาระผูกพันตามกฎหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม

เรานำข้อมูลของคุณไปประมวลผล ณ ที่ใด?

เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ใน รัสเซีย (เฉพาะผู้ใช้งานที่อยู่ในรัสเซียเท่านั้น) สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา บริษัทจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ก็ตาม โดยทีมสนับสนุน วิศวกร และทีมงานด้านอื่นๆ จากทั่วโลก รวมถึงสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานแค่ไหน?

โดยปกติแล้วบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ในช่วงระยะเวลาที่คุณยังใช้บัญชีของคุณกับเกมนี้อยู่ ภายหลังจากที่คุณได้ลบบัญชีออกไปแล้ว (ซึ่งจะชี้แจงเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลของฉันได้อย่างไร?

คุณอาจมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการขอรับสำเนาข้อมูลของคุณ หรือสิทธิ์ในการขอลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือสิทธิ์ในการจำกัดหรือคัดค้านไม่ให้บริษัทประมวลผลข้อมูลของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม

จะติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิ์ที่ตนเองมี โปรดติดต่อสอบถามเราได้ ที่นี่

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

หากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบันที่นี่ ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลบริษัท พร็อกซิมา เบตา จำกัด | อีเมล: dpo@proximabeta.com

ตัวแทนในสหภาพยุโรปบริษัท พร็อกซิมา เบตา ยุโรป จำกัด | อีเมล: dpo@proximabeta.com

ตัวแทนในสหราชอาณาจักร: บริษัท อิมเมจ เฟรม อินเวสเมนต์ (ยูเค) จํากัด | อีเมล: dpo@proximabeta.com

ตัวแทนในเซอร์เบีย: คาราโนวิชและพันธมิตร โอ.เอ.ดี. เบลเกรด | อีเมล: local.representative@karanovicpartners.com

ตัวแทนในไทย: บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด อีเมล: dpo@proximabeta.com

ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลในตุรกี: Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı | อีเมล turkeydatarep_proximabeta@iptech-legal.com (Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı คือตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลของเรา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของตัวแทนอย่างจำกัดตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา 6698 กำหนดไว้ Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับเรื่องอื่นๆ เช่น การดำเนินการในเกม การระงับ การสืบสวน การร้องเรียนทางแพ่งหรือทางอาญา) 

ขอต้อนรับสู่ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE!

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายว่า เมื่อใดอย่างไร และ ทำไม เราจึงทำการประมวลผล ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยเชื่อมต่อ กับ เกม ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE (“เกม”), เว็บไซต์สำหรับเกม (“เว็บไซต์”) และเว็บไซต์ eSports สำหรับเกม (“เว็บไซต์ eSports”) (เกม เว็บไซต์และเว็บไซต์ eSports รวมกันเป็น “บริการเกม” และเว็บไซต์และเว็บไซต์ eSports รวมกันเป็น “เว็บไซต์”), และ กำหนดตัวเลือกและสิทธิ์ของคุณ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น โปรดอ่านอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรเข้าใจว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลได้

หากคุณไม่ยินยอม ให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานตามที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ชี้แจงไว้ หากมีการแจ้งขอข้อมูลดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล และหยุดใช้ บริการเกมได้ทันที เมื่อมีการใช้บริการเกมแสดงว่าคุณยอมรับกฎของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

เกมนี้ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท พร็อกซิมา เบตา จำกัด (“บริษัท” “บริษัท” “ของบริษัท” และ Proxima Beta”) 

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป บริษัท พร็อกซิมา เบตา จำกัด จะทำหน้าที่เป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้งานในบริการเกม ที่อยู่จดทะเบียนของ บริษัท พร็อกซิมา เบตา จำกัด คือ เลขที่ 10 ถนนแอนสัน #21-07 อินเตอร์เนชันแนลพลาซ่า สิงคโปร์ 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของบริษัทได้ที่ dpo@proximabeta.com

รายชื่อตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการคุ้มครองข้อมูลตามขอบเขตอำนาจศาลมีดังนี้

สหภาพยุโรป

บริษัท พร็อกซิมา เบตา ยุโรป จำกัด

Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands

dpo@proximabeta.com

สหราชอาณาจักร

Image Frame Investment (UK) Limited

4th Floor 80 Strand London WC2R 0RL

dpo@proximabeta.com

เซอร์เบีย

คาราโนวิชและพันธมิตร โอ.เอ.ดี. เบลเกรด

Resavska 23, Belgrade, 11000, Serbia

local.representative@karanovicpartners.com

ไทย

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 8 อาคารที-วัน, ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

dpo@proximabeta.com

ตุรกี

Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı

Nidakule Ataşehir Kuzey

Begonya Sok. 82No:3 Kat. 17 D: 162

34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye

turkeydatarep_proximabeta@iptech-legal.com

 

โปรดติดต่อบริษัทหากคุณมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามใดๆ เกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งาน คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ทุกเวลาที่ dpo@proximabeta.com

1.     ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรานำไปใช้

 

เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เราจัดเก็บจากคุณ หากคุณต้องการ ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลประเภทใด และ วิธีการที่ เรานำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้งาน โปรดศึกษาจากหัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้อย่างไรด้านล่าง

ต่อไปนี้จะเป็นการสรุปสาระสำคัญของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรานำไปใช้งาน

1. ข้อมูลที่คุณแจ้งให้ทางบริษัททราบ (ไม่ว่าจะแจ้งโดยตรงหรือแจ้งผ่านบุคคลที่สาม) 

 

คุณแจ้งข้อมูลของตนเอง เมื่อคุณลงทะเบียนบริการเกม (ชื่อเล่นที่ตั้งค่าไว้ และข้อมูลที่บริษัทนำเข้ามาจากบัญชีโซเชียลมีเ