PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด: : [17 November 2022]

 

ขอบคุณที่เลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัทบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และขอบคุณในความไว้วางใจและความมั่นใจที่คุณ
มอบให้แก่บริษัท

เอกสารฉบับนี้คือข้อสรุปข้อมูลที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว สรุปข้อมูลนี้ใช้เพื่อช่วยคุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว แต่ไม่สามารถใช้แทนนโยบายทั้งหมดได้ คุณสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ด้านล่างเพื่อข้ามไปยังส่วนที่เฉพาะเจาะจงได้โดยตรง

ข้อมูลประเภทใดที่บริษัทต้องการ เพื่อให้บริการเกม

หากคุณลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการเกม เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลบางประเภทของคุณเพื่อนำมาเตรียมการก่อนให้บริการ นอกจากนี้ บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลเมื่อคุณเล่นเกมดังกล่าว (เช่น นำมาใช้ตรวจสอบความคืบหน้าในการเล่นเกมของคุณว่าอยู่ในขั้นใด) และเมื่อคุณซื้อไอเท็มต่างๆ (เช่น ใช้ตรวจสอบว่าคุณได้รับคอนเทนต์ที่ซื้อไปจากบริษัทแล้วหรือไม่)หากคุณสร้างโปรไฟล์เกมของตนเองโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียออนไลน์ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลจากบัญชีดังกล่าวด้วย หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถแจ้งข้อมูลบางประเภทเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการเล่นให้ตรงกับ
ความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งเป็นการเปิดคุณสมบัติต่างๆ ของเกม หรือมีส่วนร่วมกับบริการเกม หากคุณเลือกใช้เว็บไซต์ eSports เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบเกมของคุณและข้อมูลอื่นๆ เช่น ที่อยู่อีเมล บัญชี และข้อมูลผู้ใช้เพื่อให้คุณสามารถสร้างหรือเข้าร่วมทีม รวมถึงเข้าร่วม
การแข่งขัน eSport ได้ หากคุณต้องการติดต่อกับเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้ด้วย เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับหาคุณและจัดการกับข้อกังวลต่างๆ 
ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้จากคุณไปใช้งานอย่างไร

บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เปิดฟังก์ชันหรือบริการต่างๆ มากมายที่มีอยู่ในบริการเกมนอกจากนี้ บริษัทยังนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาปลอดภัย ใช้สนับสนุนและแก้ไขปรับปรุงบริการเกม เพื่อดำเนินธุรกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของบริการเกม และเพื่อให้การปรับปรุงกับเกมบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณ ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้บริการเกมได้เท่านั้น (เช่น ใช้กับ
ผู้ให้บริการคลาวด์ในพื้นที่ หรือใช้เก็บสำรองข้อมูลของคุณ ใช้กับบริษัทในเครือทั่วโลกเพื่อให้บริการเกมได้) หรือเปิดเผยในกรณีที่จำเป็นต้องตรวจติดตามความสำเร็จของแผนการตลาดหรือแผนโฆษณาของบริษัท หรือกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งจากศาล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแห่งกฎหมาย
 
ข้อมูลเพิ่มเติม

เราเผยแพร่ข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

บริษัทใช้บุคคลที่สามให้ดำเนินการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่คุณ (เช่น ให้บริการคลาวน์สำหรับเก็บสำรองข้อมูล สนับสนุนงานด้านการออกบัตรต่างๆ และตรวจสอบการทุจริตหรือฉ้อโกง) เมื่อบริษัทใช้บุคคลที่สาม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องนำใช้ประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในเครือทั่วโลกที่จะดำเนินการส่งมอบบริการเกมให้แก่คุณ
จึงจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบางประเภทในบางสถานการณ์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือภาระผูกพันตามกฎหมาย 
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

เรานำข้อมูลของคุณไปประมวลผล ณ ที่ใด

บริษัทได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ใน อินเดีย (เฉพาะผู้ใช้งานที่อยู่ในอินเดียเท่านั้น) รัสเซีย (เฉพาะผู้ใช้งานที่อยู่ในรัสเซียเท่านั้น) สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา บริษัทจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ก็ตาม โดยทีมสนับสนุน วิศวกร และทีมงานด้านอื่นๆ
จากทั่วโลก รวมถึงสิงคโปร์ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา 
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานแค่ไหน

โดยปกติแล้วบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ในช่วงระยะเวลาที่คุณยังใช้บัญชีของคุณกับเกมนี้อยู่ ภายหลังจากที่คุณได้ลบบัญชีออกไปแล้ว (ซึ่งจะชี้แจงเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลของฉันได้อย่างไร

คุณอาจมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการขอรับสำเนาข้อมูลของคุณ
หรือสิทธิ์ในการขอลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือสิทธิ์ในการจำกัดหรือคัดค้านไม่ให้บริษัทประมวลผลข้อมูลของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม

จะติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิ์ที่ตนเองมี โปรดติดต่อสอบถามได้จาก ที่นี่

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

หากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบันที่นี่ ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลบริษัท พร็อกซิมา เบตา จำกัด | อีเมล: dpo@proximabeta.com

ตัวแทนในสหภาพยุโรปบริษัท พร็อกซิมา เบตา ยุโรป จำกัด | อีเมล: dpo@proximabeta.com

ตัวแทนในสหราชอาณาจักร: บริษัท อิมเมจ เฟรม อินเวสเมนต์ (ยูเค) จํากัด | อีเมล: dpo@proximabeta.com

ตัวแทนในเซอร์เบีย: คาราโนวิชและพันธมิตร โอ.เอ.ดี. เบลเกรด | อีเมล: local.representative@karanovicpartners.com

ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลในตุรกี: Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı | อีเมล turkeydatarep_proximabeta@iptech-legal.com
(Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı คือตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลของเรา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของตัวแทนอย่างจำกัดตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา 6698 กำหนดไว้ Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı ไม่ได้รับอนุญาตในเรื่องอื่นๆ เช่น การดำเนินการในเกม การห้าม การสอบสวน การร้องเรียนทางแพ่งหรือทางอาญา) 

ขอต้อนรับสู่ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE!

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายว่า เมื่อใดอย่างไร และ ทำไม เราจึงทำการประมวลผล ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยเชื่อมต่อกับเกมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE (“เกม”), the website for the Game (“Website”) and the eSports Website for the Game (“eSports Website”) (the Game, the Website and the eSports Website together comprise the “Game Services” and the Website and the eSports Website together comprise the “Websites”), and sets out your choices and rights in relation to that information โปรดอ่านอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรเข้าใจว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลได้

หากคุณไม่ยินยอม ให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานตามที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ชี้แจงไว้ หากมีการแจ้งขอข้อมูลดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล และหยุดใช้ บริการเกมได้ทันที เมื่อมีการใช้บริการเกมแสดงว่าคุณยอมรับกฎของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เกมนี้ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท พร็อกซิมา เบตา จำกัด (“บริษัท” “บริษัท” และ “ของบริษัท”) 

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป บริษัท พร็อกซิมา เบตา จำกัด จะทำหน้าที่เป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้งานในบริการเกม ที่อยู่จดทะเบียนของ บริษัท พร็อกซิมา เบตา จำกัด คือ เลขที่ 10 ถนนแอนสัน # 21-07 อินเตอร์เนชันแนลพลาซ่า สิงคโปร์ 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของบริษัทได้ที่ dpo@proximabeta.com

รายชื่อตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการคุ้มครองข้อมูลตามเขตอำนาจศาลมีดังนี้

สหภาพยุโรป

Proxima Beta Europe B.V.

Buitenveldertselaan 1-5, 1082 VA, Amsterdam, the Netherlands

dpo@proximabeta.com

สหราชอาณาจักร

Image Frame Investment (UK) Limited

ห้องสวีท 1 ชั้น 3 เลขที่ 11 - 12
เซนต์เจมส์สแควร์ ลอนดอน
สหราชอาณาจักร SW1Y 4LB

dpo@proximabeta.com

เซอร์เบีย

Karanovic & Partners o.a.d. Beograd

Resavska 23, Belgrade, 11000, Serbia

local.representative@karanovicpartners.com

ตุรกี

Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı

Nidakule Ataşehir Kuzey

เบกอนย่า ซอก เลขที่:3 แคท 17 D: 162

34746 อตาเชเฮียร์/อิสตันบูล ตุรกี

turkeydatarep_proximabeta@iptech-legal.com

 

โปรดติดต่อบริษัทหากคุณมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามใดๆ เกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งาน คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ทุกเวลาที่ 
dpo@proximabeta.com

1.    ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรานำไปใช้

 

เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เราจัดเก็บจากคุณ หากต้องการ ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท
เฉพาะของข้อมูล 
และ วิธีการนำ ข้อมูล ดังกล่าวไปใช้งาน โปรดศึกษาจากหัวข้อ “
บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานอย่างไร” ที่จะกล่าวถึงต่อไป

ต่อไปนี้จะเป็นการสรุปสาระสำคัญของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรานำไปใช้งาน

1. ข้อมูลที่คุณแจ้งให้ทางบริษัททราบ (ไม่ว่าจะแจ้งโดยตรงหรือแจ้งผ่านบุคคลที่สาม) 

คุณแจ้งข้อมูลของตนเองเมื่อคุณลงทะเบียนบริการเกม (ชื่อที่ตั้งค่าไว้ และข้อมูลที่บริษัทนำเข้ามาจากบัญชีโซเชียลมีเดียออนไลน์ที่ใช้เชื่อมต่อกับเกม (เช่น WeChat, Facebook, QQ, VKontakte, Twitter, Google Play, Game Center หรือ LINE) เพื่อตั้งค่าโปรไฟล์ของตนเอง ได้แก่ ชื่อที่ปรากฏในโปรไฟล์ของโซเชียลมีเดีย หรือชื่อผู้ใช้งาน และภาพโปรไฟล์ของคุณ) สำหรับในบางภูมิภาค คุณอาจต้องระบุวันเกิดของคุณ (เฉพาะส่วนอุปกรณ์ที่จัดเก็บไว้เท่านั้น) เพื่อยืนยันอายุของคุณและเพื่อใช้ระบบการจัดการการเล่นเกม หากคุณอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว บริษัทอาจขอให้คุณระบุที่อยู่อีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองในการใช้บริการเกมหากคุณอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
คุณยังต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวเมื่อสร้างโปรไฟล์สำหรับเล่นเกม (ได้แก่ ตำแหน่งภูมิภาค และข้อมูลที่คุณเลือกจะแจ้งให้ทราบโดยสมัครใจเพื่อปรับตั้งค่าในการเล่นเกม เช่น เพศ) หรือชื่อเล่นที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะ
เกสต์” เพื่อใช้บริการเกม

 

เมื่อสร้างบัญชีบริการเกมแล้ว คุณอาจเลือกแจ้งหมายโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน ซึ่งคุณอาจเลือกแจ้งได้ตามความต้องการของตัวคุณเอง
การดำเนินการดังกล่าวจะเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีของคุณ (เมื่อยืนยันโดยใช้รหัสผ่านยืนยันความถูกต้องที่บริษัทส่งให้) เพื่อให้เข้าสู่ระบบได้ โดยใช้อีเมล
หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้ หากคุณเลือกที่จะผูกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลกับบัญชีของตนเอง คุณจะมีตัวเลือกสำหรับเข้าสู่ระบบผ่านหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่อยู่อีเมล และบริษัทจะเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อยืนยันตัวตนในฐานะผู้ใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสยืนยันหรือป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ หากคุณเลือกที่จะผูกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วย
สองปัจจัยได้อีกด้วย เมื่อเปิดใช้งานแล้ว เราจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์หากคุณเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ใหม่ หากคุณเลือกที่จะผูกที่อยู่อีเมลของคุณ บริษัทจะส่งการแจ้งเตือนความปลอดภัยของบัญชีไปยังที่อยู่อีเมลของคุณหาบริษัทตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย หากคุณต้องการ
กู้คืนบัญชีของคุณเราจะถามคําถามเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ บริษัทจะขอให้คุณผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หากคุณต้องการปรากฏบนตาราง
จัดอันดับผู้เล่น หากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของตำแหน่งที่ตั้ง ในบางภูมิภาคบริษัทจะสอบถามคุณก่อนที่จะผูกหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชี

 

นอกจากนี้ คุณอาจเลือกที่จะระบุตําแหน่งที่ตั้งของคุณ (จังหวัดและเมือง) เพื่อใช้ฟีเจอร์เฉพาะภูมิภาค เช่น ฟีเจอร์ตารางอันดับผู้ใช้งานในโซนแข่งขัน ผู้คนใกล้เคียง ช่องสนทนาระดับภูมิภาค และคุณลักษณะวันเกิด หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติวันเกิดของเราคุณอาจให้วันเกิดของคุณ (เดือนและวัน) และสถานที่ คุณต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ เมื่อเข้าร่วมทำแบบสำรวจในบริการเกมด้วยเช่นกัน (ในกรณีที่บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้งานโดยเป็นข้อมูล
ส่วนหนึ่งของการสำรวจดังกล่าว ได้แก่ ประเทศ อายุ เพศ อาชีพ และที่อยู่อีเมล) เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมการชิงโชคของบริษัท คุณให้ข้อมูลแก่บริษัท
ซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อีเมล, Open ID, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และประเทศ เมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน บริษัท
จะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล ประเทศ/ภูมิภาคและ UID ของผู้เล่น และเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ต บริษัทจะเก็บรวบรวมชื่อทีม ภูมิภาคที่ลงทะเบียน โลโก้ทีม ชื่อสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ ที่อยู่อีเมล รหัส ID Discord (ถ้ามี) และรหัสตัวละคร หากคุณมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอีสปอร์ต
ด้วยตนเอง บริษัทจะขอข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง วันเกิด เพศ ที่อยู่ที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย และโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ หากคุณ
เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์หรืออีสปอร์ตเราจะใช้ UID ชื่อเล่นวิดีโอการต่อสู้และการบันทึกเสียงเสียงและวิดีโอระหว่างการแข่งขันเพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ใช้เกมที่ถูกต้องเพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการโกงและการตลาดและการส่งเสริมการขาย หากคุณถูกระงับไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือ
การแข่งขันอีสปอร์ตเนื่องจากการฉ้อโกงหรือการละเมิดกฎการแข่งขันหรือการแข่งขันอีสปอร์ต บริษัทจะใช้ชื่อและวันเกิดของคุณเพื่อไม่ให้คุณสามารถลงทะเบียนการแข่งขันและการแข่งขันอีสปอร์ตได้ในช่วงระยะเวลาการระงับ หากคุณเข้าร่วมหนึ่งในกิจกรรมเกี่ยวกับเกมของบริษัท บริษัทจะประมวลผลที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งรางวัลดิจิทัลหากคุณชนะรางวัลดังกล่าว บริษัทจะประมวลผลชื่อของคุณ (ตามที่แสดงในหนังสือเดินทางของคุณ) ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ และรหัสไปรษณีย์เพื่อจัดส่งรางวัลตามที่อยู่จริง หากคุณชนะรางวัลดังกล่าว และหากคุณแชร์กิจกรรมกับเพื่อนของคุณ บริษัทจะประมวลผลรายชื่อเพื่อนของคุณด้วย

 

หากคุณเลือกรับข้อมูลการปรับปรุงเกมผ่านอีเมล และ/หรือ SMS คุณจะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมล คุณต้องให้ข้อมูลเมื่อคุณโต้ตอบกับฟังก์ชัน Q&A หรือกับทีมบริการลูกค้าของเรา รวมถึงคำถามและรูปภาพที่คุณส่ง และข้อมูลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณ สำหรับคำร้องจากเจ้าของข้อมูล บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ สิทธิ์ของคุณ และเพื่อประมวลผลคำร้อง รวมถึงประเทศ/ภูมิภาค นามแฝง ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ ภาพจับหน้าจอของตัวตนจำลองในเกม รหัสบัญชี วันที่ลงทะเบียนบัญชี ยอดคงเหลือ UC ของบัญชี ยอดคงเหลือ BP ของบัญชี รายละเอียดคำร้อง
และหากบังคับใช้ได้ บริษัทจะเก็บรวบรวมชื่อผู้ร้องขอ ที่อยู่อีเมลผู้ร้องขอ ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ของผู้ร้องขอ หลักฐานตัวตนของผู้ร้องขอ หลักฐานตัวตนของผู้ใช้ และอำนาจของผู้ร้องขอ

 

ในการเข้าใช้เว็บไซต์ eSports จะต้องมีข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบเกมของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ eSports ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้
ของคุณ และข้อมูลการผูกบัญชีเพื่อให้คุณลงทะเบียนเป็นผู้เล่นบนเว็บไซต์ eSports และเข้าร่วมกิจกรรมและทีม eSports ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้าง
ทีม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่สร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการเกม

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้งานบริการเกม ได้แก่ Open ID ที่อยู่ IP ข้อมูลของอุปกรณ์ (เช่น เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน ระดับแบตเตอรี่ ความแรงของสัญญาณ WiFi พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ยังว่างในอุปกรณ์ ประเภทของเครือข่าย เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม
ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ รหัสประเทศ หมายเลขซีรีส์ หมายเลขแอนดรอยด์, IDFV,
XID (หากคุณเป็นผู้ใช้แบบเกสต์ ซึ่งสร้างขึ้นจากข้อมูล รุ่น
ผู้ผลิต หมายเลขแอนดรอยด์ของอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วของคุณ), WiFi SSID (จัดเก็บฝั่งอุปกรณ์ฝั่งเดียวเท่านั้น) และการตั้งค่าเขตเวลา) เวลาที่ลงทะเบียน เวลาที่เข้าสู่ระบบ ข้อมูลประสิทธิภาพการต่อสู้ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการเกม เช่น วันที่และเวลาที่เกิดกิจกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

·        แต่ละครั้งที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใช้งานในแอป หรือใช้งานในหัวข้อการสนับสนุนเกม เพื่อติดต่อสื่อสารกับทางบริษัท

·        หากคุณเลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้บริการโซเชียลมีเดีย บริษัทจะนำหมายเลขผู้ใช้งานและชื่อเพื่อนจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดียมาใช้ (กรณีที่ใช้ Facebook บริษัทจะนำชื่อเล่น และภาพโปรไฟล์ใน Facebook ของเพื่อนมาใช้) เพื่อให้คุณเชื่อมต่อกับเพื่อนๆ
และแชร์กิจกรรมภายในเกมกับเพื่อนของคุณได้

·        หากคุณคลิกลิงก์โฆษณาเกม บริษัทจะจัดเก็บหมายเลขโฆษณา (Advertising ID) ดังกล่าวไว้ และเลือกข้อมูลของอุปกรณ์ที่มี
โปรไฟล์ของคุณอยู่

·        หากคุณเปิดบริการสนทนา (แบบเสียงและ/หรือข้อความ และใช้บริการดังกล่าวทั้งในระหว่างการต่อสู้หรือนอกการต่อสู้)
บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนำส่งข้อความของคุณให้แก่ผู้ใช้งานคุณอื่น

·        หากคุณทำธุรกรรมใดๆ ภายในเกมหรือทำธุรกรรมผ่านบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่ Google Play หรือ iOS App Store บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของคุณ และจะเก็บบันทึกธุรกรรมนั้นไว้ (ได้แก่ Open ID, Role ID, ประเทศและข้อมูลผู้ใช้, ค่าใช้จ่าย, สกุลเงิน, ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ, ประวัติการซื้อ, ที่อยู่ IP, รายละเอียดของธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ
รหัสผู้เล่น และรายละเอียดอุปกรณ์ เช่น
IDFV, ประเภทเครือข่าย, ข้อมูลการตรวจสอบเครือข่าย, การส่งออกไคลเอนต์ IP, เวอร์ชัน SDK, เวอร์ชันแอปพลิเคชัน, เวอร์ชัน OS, รุ่นโทรศัพท์หรือประเภทของอุปกรณ์, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต);

·        หากคุณขอเงินคืน บริษัทจะใช้รหัสธุรกรรมของคุณสถานะการจัดส่งสถานะการบริโภคคําแนะนําการคืนเงินและค่าสถานะบัญชีผู้ใช้เพื่อช่วยแจ้งและปรับปรุงกระบวนการคืนเงิน

·        หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง บริษัทจะนำข้อมูลที่อยู่ IP ของคุณมาใช้เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณ

·        หากคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ดี บริษัทจะรวบรวมรายละเอียดการนำส่งข้อมูลของคุณ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุให้คุณสามารถเล่นเกมได้

·        หากคุณมีคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน บริษัทจะใช้ UID ของคุณเพื่อเชิญคุณเข้าร่วม

·        หากคุณถ่ายภาพหน้าจอในเกม บริษัทจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (ฝั่งอุปกรณ์ฝั่งเดียวเท่านั้น) เพื่ออํานวยความสะดวกในการแบ่งปันภาพหน้าจอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

·        หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันการเล่นซ้ำไฮไลท์ บริษัทจะใช้บันทึกการทํางานของบริการเกม ชื่อเล่น ภาพโปรไฟล์ และข้อมูลการ
จัดอันดับเพื่อจัดทำวิดีโอเล่นซ้ำไฮไลท์ที่คุณสามารถแบ่งปันได้

·        หากคุณเป็นผู้เล่นที่มีอันดับสูง วิดีโอเล่นซ้ำการต่อสู้ของคุณอาจเป็นจุดเด่นส่วนหนึ่งของไฮไลท์ที่แสดงภายในเกมแต่ละครั้ง

·        หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในการทดสอบเบต้าของบริษัท ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ: ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ Open ID ประเภทบัญชี ระดับเกม ความถี่ในการใช้บริการเกม ไม่ว่าบัญชีเกมของคุณจะผูกกับบัญชีทดสอบเบต้าหรือไม่ และไม่ว่าคุณจะทำการฉ้อโกงในเกมหรือไม่ก็ตาม

·        สําหรับผู้ใช้ในบางภูมิภาค หากคุณเข้าร่วมในกิจกรรมรูปภาพกลุ่ม บริษัทจะประมวลผลรูปภาพที่คุณอัปโหลด (ประมวลผล
ฝั่งอุปกรณ์ฝั่งเดียวเท่านั้น), รูปภาพที่สร้างขึ้น (ประมวลผลฝั่งอุปกรณ์ฝั่งเดียวเท่านั้น) UID Open ID และการกำหนดค่าแบ่งปันภาพถ่ายที่สร้างขึ้นของคุณ

·        สำหรับผู้ใช้ในภูมิภาคดังกล่าว หากคุณสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่ม แบ่งปันรูปภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาวิดีโอ สร้างหรือเข้าร่วม
การแข่งขันที่กำหนดเองหรือใช้คุณสมบัติของคลับ: (i) บริษัทประมวลผล UID, Open ID, อวาตาร์, อันดับ, ประเทศและภูมิภาค, จังหวัด, เมือง, ภาษา, ชื่อเล่น, รายชื่อเพื่อน, กลุ่มที่เข้าร่วม, ข้อมูลเกมในห้องที่กำหนดเอง, แท็กและรูปภาพที่มีสิทธิ์, เนื้อหาข้อความและวิดีโอที่คุณแชร์แบบสาธารณะในสมาคมหรือกับสมาชิกกลุ่มอื่น (ii) บริษัทจะประมวลผล Open ID ชื่อเล่นบัญชีโซเชียลมีเดีย และเนื้อหาของคุณ หากคุณเลือกที่จะแสดงเนื้อหาที่โพสต์บนบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณในเกม (iii) คุณสมบัติการตรวจสอบเนื้อหาของบริษัทจะตรวจพบว่ารูปภาพ ข้อความ และวิดีโอเนื้อหาใดๆ ที่คุณแบ่งปันในสมาคมหรือกับสมาชิกกลุ่มอื่นๆ มีภาพลามกอนาจารหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ละเมิด
แนวทางของชุมชนหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางและลบเนื้อหาในกรณีดังกล่าว (iv) บริษัทจะประมวลผล Open ID, ผู้ให้บริการ, สถานะ WiFi, รุ่นอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการ, อัตราเฟรม,
เวลาในการโหลดหน้า, หน่วยความจำ, ข้อผิดพลาดข้อยกเว้น และสแต็คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฟังก์ชันสมาคม
และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

·        หากคุณสมัครเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น บริษัทจะประมวลผลชื่อเล่น โปรไฟล์ผู้ใช้ UID Open ID และรหัส Facebook ของคุณ

·        หากคุณแชร์วิดีโอเล่นซ้ำกับเพื่อนของคุณในหน้าโมเมนต์ บริษัทจะประมวลผลชื่อเล่น อวทาร์ และวิดีโอเล่นซ้ำใดๆ ที่สร้างขึ้นด้วยบันทึกการทํางานของเกมที่คุณแบ่งปัน

·        ถ้าคุณเพิ่มข้อมูลกหนดการเหตุการณ์ลงในปฏิทินระบบของคุณ

·        สำหรับผู้ใช้ในบางภูมิภาค ระหว่างเข้าใช้เกม บริษัทจะเก็บรวบรวมเวลาการเล่นเกมสะสมรายวันของคุณ และรวบรวมเวลาพักรายวันของคุณเพื่อป้องกันการติดเกม

·        หากคุณติดต่อทีมสนับสนุนของเราหรือใช้ฟังก์ชัน Q&A เราจะรวบรวมข้อมูลรวมถึงชื่อ (ไม่บังคับ), Open ID, UID, ชื่อเล่น,
ID ตัวละคร, ID อุปกรณ์และข้อมูลอุปกรณ์อื่นๆ เวอร์ชันแอปพลิเคชัน, ระดับแบตเตอรี่, ความแรงของ WiFi, พื้นที่ว่างบน อุปกรณ์, ประเภทเครือข่าย, เวอร์ชั่น OS, ประเภทเบราว์เซอร์, แพลตฟอร์ม, ผู้ให้บริการ, รหัสประเทศ, ภาษา, รายละเอียดตั๋ว,
ข้อมูลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, ID และชื่อเล่น (หากใช้เพื่อเข้าสู่ระบบเกม), รูปโปรไฟล์, วันเกิด (วันและเดือน) ) สถานะบัญชี (ไม่ว่าบัญชีจะถูกแบนหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น เหตุผลในการแบนและสถิติเกมตั้งแต่เมื่อใด) ที่อยู่อีเมล (ไม่บังคับหากสนับสนุนในแอป/ในเกม) และข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ในการสื่อสารของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการแสดงข้อผิดพลาดโดยใช้ภาพได้ด้วยเช่นกัน

·        เมื่อคุณใช้บริการเกม คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเราจะเก็บรวบรวม (นอกเหนือจากหมวดหมู่ของข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น) ข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึง IDFV, Android ID และหน่วยความจำที่พร้อมใช้งาน และรายการ APK ที่ติดตั้งและแอปที่ทำงานอยู่

·        เมื่อคุณใช้บริการเกม คุณลักษณะด้านความปลอดภัยและการป้องกันการโกงของเราจะ (i) ตรวจสอบผู้ใช้เพื่อระบุและสังเกตพฤติกรรมการโกง; (ii) รวบรวม (นอกเหนือจากหมวดหมู่ของข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น) คำแนะนำในเกมของผู้ใช้เพื่อสร้างคลิปวิดีโอพฤติกรรมในเกมของพฤติกรรมการโกงที่น่าสงสัยสำหรับการตรวจสอบของเรา; (iii) ตรวจสอบว่ารูปโปรไฟล์ของคุณเกี่ยวข้องกับการขายปลั๊กอินหรือเนื้อหาลามกอนาจารหรือไม่ และเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์เริ่มต้นหากเป็นกรณีนี้ (iv) ระบุการละเมิด
การล่วงละเมิด การขายปลั๊กอินหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ละเมิดข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ผู้ใช้ปลายทางของเรา และจำกัดการใช้ฟังก์ชันแชทที่คุณได้มีส่วนร่วมในสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ หากเป็นกรณีนี้ (v) ตรวจสอบว่าลายเซ็น ชื่อเล่น รูปโปรไฟล์ หรือประวัติการแชทของคุณมีข้อมูลที่เป็นอันตรายและเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นหรือไม่ และแจ้งให้คุณเปลี่ยนในภายหลังหากเป็นกรณีนี้ (vi) ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้เครื่องมือในการโกง จับภาพหน้าจอในกรณีที่สงสัยว่ามีการโกงพฤติกรรมสำหรับการตรวจสอบของเราหรือไม่ และจำกัดการใช้เกมของคุณหากเป็นกรณีนี้ (vii) ตรวจสอบในเกมแบบเรียลไทม์ของผู้ใช้ที่สงสัยว่ามีการโกง และ (viii) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และต่อสู้กับการโกง;