play
ELITE PASS PLUS
Bao gồm mọi thứ được cung cấp bởi Elite Pass và tăng 25 cấp với mức giảm 40% so với Elite Pass.
Nhận ngay
10,000UC
giá trị giải thưởng
ELITE PASS
Trị giá 600 UC. Sau khi mua, người chơi sẽ nhận phần thưởng giá trị hơn và nâng cấp nhanh hơn thông qua Nhiệm vụ đỉnh cao.
Nhận ngay
4,000UC
giá trị giải thưởng
FREE PASS
Dành cho mọi người chơi. Thu thập điểm RP từ nhiệm vụ, vật phẩm và hòm đồ để nâng cấp và nhận thưởng.
Nhận thưởng miễn phí
(Cũng dành cho người sở hữu Elite Pass)

Royale Pass là cách chính để nhận thưởng trong game. Có thể nhận điểm RP để tăng cấp theo các cách như sau:

  1. Hoàn thành Nhiệm vụ Royale Pass hàng ngày và Nhiệm vụ thử thách. Người sở hữu Elite Pass sẽ có quyền truy cập vào Nhiệm vụ đỉnh cảo để nâng cấp nhanh hơn.
  2. Hoàn thành nhiệm vụ tuần và tham gia sự kiện nhận thẻ để RP để tăng điểm RP.
  3. Mở hòm đồ có thể nhận được điểm RP miễn phí.
  4. Tham gia sự kiện ingame để nhận thêm điểm RP miễn phí.

Đạt hạng tối đa và nhận 600 UC để nâng cấp trong mùa giải tới.Phần thưởng Elite Royale Pass trị giá 30.000 UC!